Conditions générales d'utilisation
Uvjeti korištenja za oglašivače

Molimo korisnike da pažljivo koriste stranice te da eventualne greške koje primjete jave na info@acomodi.com. Želimo vam ugodan rad i uspješno iznajmljivanje smještaja!

 

Uvjeti korištenja stranice za iznajmljivače koji objavljuju oglase na Acomodi poralu

1. Ovim pravilima reguliraju se prava, odgovornosti i obaveze korisnika stranica (posjetitelja i oglašivača) i pružatelja usluge oglašavanja smještaja. Acomodi zadržava prava promjene ovih pravila. Promjene ovih pravila bit će objavljene u trenutku promjena a do tada vrijede aktualna objavljena pravila.

2. Svi oglasi sa svim podacima isključiva su odgovornost iznajmljivača. Iznajmljivač-oglašivač jamči za točnost navedenih podataka te isto tako jamči sukladno Zakonu da smije pružati navedene usluge i iste oglašavati.

3. Acomodi omogućava direktan kontakt između posjetitelja-turista i iznajmljivača-oglašivača. Budući da je takav kontakt direktan, Acomodi ne može jamčiti za postignute dogovore između navedenih strana. Svi dogovori koji će se daljnjim tijekom izmjena informacija regulirati isključivo su obaveza iznajmljivača(oglašivača smještaja) i posjetitelja-turista. Svi postignuti dogovori isključiva su obaveza oglašivača-iznajmljivača i posjetitelja-turista. Acomodi se ograđuje od sadržaja, novčanih tražbina ili slično između ovih dviju navedenih strana. Iznajmljivač-oglašivač i posjetelj-turist se obavezuju da su prihvatili ova pravila poslovanja i da neće u ni kojem slučaju tražiti od Acomodi naknadu štetu koja može proizaći iz navedenog spora. Iznajmljivač i posjetitelj obavezuju se da neće ni u kojem slučaju tražiti svjedočenje na sudu od Acomodi-a i da će sve sporove rješavati isljučivo između sebe to jest da će se sporovi rješavati između strana oglašivač-iznajmljivač i posjetitelj-turist. Acomodi u dobroj namjeri povezuje posjetitelja i turista u poslovni ili neki drugi odnos. Za tu uslugu iznajmljivač-oglašivač plaća Acomodi-u naknadu po važećem cjeniku koji je objavljen javno na našim stranicama. Budući da je Acomodi međunarodni oglasnik, posjetitelj i iznajmljivač obavezuju se da neće tražiti svjedočenje od strane Acomodi ni u jednoj državi iz koje se objavljuju oglasi iznajmljivača kao i država iz koje dolazi posjetitelj-turist. Acomodi odgovara isključivo zakonima koje vrijede na području Republike Hrvatske u kojoj je registriran. Acomodi obavlja djelatnost oglašavanja i registriran je u Republici Hrvatskoj te će sve eventualne sporave rješavati na tlu Republike Hrvatske. Posjetitelj i oglašivač prihvaćaju bez bilo kakvih ograničenja ove uvjete poslovanja te su pristupom ovim stranicama i korištenjem ovih stranica obavezuju poštovati ova pravila poslovanja.

4. Iznajmljivač-oglašivač koji je predao oglas na portalu Acomodi jamči da će se svi sporovi koji mogu eventualno nastati iz odnosa posjetitelj i oglašivač, rješavati između posjetitelja i oglašivača te da Acomodi neće morati odgovarati ni jednoj strani za učinjene propuste koji mogu nastati namjerno ili nenamjerno.

5 . Acomodi objavljuje javno osobne podatke kao što su: Email adresa, adresa, Br. tel, slike i sve ostale informacije korisnika iznajmljivača. Sve navedene podatke korisnik iznajmljivač objavljuje i predaje prilikom predaje oglasa svijesno i prihvaća vlastitu odgovornost za svoje javno predane i javno objavljene podatke. Acomodi će sve navedene i predane podatke objaviti javno na internetu te se ograđuje od odgovornosti i zloupotrebe svih navedenih i predanih podataka. Acomodi dozvoljava korisnicima vlastiti izbor lozinki zbog lakšeg pamćenja. Acomodi zadržava pravo da iz bilo kojeg razloga može podatke za pristup svojim stranicama uskratiti registranim korisnicima na Acomodi portalu. Acomodi portal zadržava pravo da izbriše korisnika iz bilo kojeg razloga te o tome nije dužan obavjestiti korisnika. Korisnici se obavezuju da će poslane podatke čuvati od zloupotreba i da neće Acomodi-u nanjeti štetu davanjem lozinki stranama koji mogu prouzročiti štetu na Acomodi portalu.
Sve lozinke i pristupne podatke dužni su koristiti na način koji je uvrijeđeno pravilo internetskim pristupom i korištenjem kao što su i na ostalim sličnim stranicama.

6. Na Acomodi portalu zabranjeno je oglašavati i prikazivati: osobe, životinje, sadržaj koji nije primjeren ovoj stranici, sadržaj koji je uvredljiv na bilo koji način i koji može na bilo koji način prouzročiti duhovnu ili materijalnu štetu nekoj drugoj osobi, sadržaj uvredljiv nekoj vjeri itd. Acomodi moli korisnike da prijave eventualne zloupotrebe i prikaz ovakvih sadržaja ako ih uoče na Acomodi portalu, na info@acomodi.com. Takvi oglasi bit će trajno izbrisani iz sustava stranica Acomodi.

7. Budući da se ostvaruje direktan kontakta s gostima, oglašivači na Acomodi-u javno objavljuju svoju poštansku adresu, e-mail adresu i telefonske brojeve. Acomodi se obvezuje štititi podatke oglašivača na način da ih neće ustupati trećim osobama. Acomodi se ne obvezuje štititi e-mail adresu oglašivača i ostale predane osobne podatke, ne prihvaća odgovornost ukoliko iznajmljivač primi bilo kakvu nepoželjnu poruku (spam). Od Acomodi-a oglašivač osim upita gostiju može primiti i obavijest o uočenoj nepravilnosti na njegovoj prezentaciji oglasa ili obavijest o razvoju stranica te kvaru zbog tehničkih razloga. Oglašivači koji predaju oglase i nakon toga žele da im se javno objavi oglas dopuštaju Acomodi-u prikazivanje ponuda koje se izračunavaju po važećem cjeniku za oglase na acomodi.com portalu. Oglašivači dopuštaju Acomodi-u slanje računa nakon provedene uplate računa po prethodnoj ponudi prikazanoj po izračunu na Acomodi portalu. Oglašivači dopuštaju Acomodi-u slanje računa na objavljenu email adresu koju su naveli na Acomodi portalu za kontakt oglašivačima-smještaja.

8. Acomodi zadržava pravo da u slučaju tehničkih kvarova na stranicama nije dužan isporučiti i prikazati oglase, obavezuje se da će kvarove pokušati što prije otkloniti i na svoju korist i korist oglašivača. U slučaju bilo kakvih večih kvarova pružit ćemo odgovarajuće obavijesti na svojim stranicama. U takvim slučajevima oglašivači se obavezuju za strpljenje. Oglašivačima će šteta u slučaju jednogodišnjeg ne-prikazivanja biti nadoknađena na način daljnjeg produženog besplatnog oglašavanje u istom vremenskom razdoblju u kojem oglas nije mogao biti objavljen zbog tehničkih kvarova. U slučaju trajne nemogućnosti prikazivanja oglasa od strane Acomodi-a oglašivači smještaja dopuštaju Acomodi-u da ne mora isplaćivati štetu za razliku vremenskog razdoblja u kojem oglas nije mogao biti objavljen. U slučaju takvog razvoja događaja odnosno nemogućnosti trajnog objavljivanja oglasa, iznajmljivači smještaja dopuštaju Acomodi-u objavu informacije "nemogućnost prikazivanja oglasa i isporučivanje usluge objavljivanja oglasa" bez slanja iste obavjesti pojedinačno svakom oglašivaču smještaja. Acomodi zadržava pravo ne prikazivanja oglasa zbog nastalih tehničkih kvarova. Acomodi ne isplaćuje štetu nastalu zbog ne-prikazivanja oglasa, zbog krivog prikazivanja oglasa ili djelomično prikazivanog oglasa. Acomodi ne nadoknađuje štetu ni zbog jednog mogućeg razloga, zadržava pravo da vlastitom voljom uprave u svakom trenutku bez razloga prekine rad a tako i daljnje prikazivanje oglasa. U takvom slučaju oglašivači će biti pravodobno obavješteni objavom obavjesti na Acomodi portalu ili preusmjerenom linku na kojem će biti objavljene obavjesti za iznajmljivače smještaja. Acomodi zadržava pravo promjena imena Acomodi u neko drugo ime. Oglašivači prihvaćanjem ovih odredbi dopuštaju Acomodi-u da slučaju nemogućnosti isporučivanja usluge objavljivanja oglasa ne mora isporučiti uslugu objavljivanja oglasa. Prihavaćanjem ovih pravila poslovanja obavezuju se da od Acomodi-a neće ni kojem slučaju tražiti odštetu koja može nastati neprikazivanjem oglasa, prikazom krivih podataka oglasa i svih šteta koje mogu proizaći iz neobjavljivanja i neobjavljenog oglasa iznajmljivača smještaja.

9. Molimo oglašivače da prezentiraju istinite podatke i da ne manipuliraju tuđim sadržajem, slikama itd. Acomodi.com ne odgovara za sadržaje koje su kopirani sa drugih stranica i objavljeni na našem portalu već za takvo neovlašteno korištenje takvih sadržaja odgovara pojedinac korisnik odnosno oglašivač-smještaja. Molimo da iz tog razloga ne unosite kopirane tekstove u oglase. Ako niste ovlašteni za objavljivanje oglasa i ostalih sadržaja nemojte unositi tuđe oglase, rezervacije ili druge podatke jer je takvo korištenje ilegalno. Nadalje, za takve slučajeve ne snosimo nikakvu odgovornost te smatramo da ste korištenjem ovih stranica u potpunosti obavješteni navedenim pravilima i našim uvjetima oglašavanja.

10. Acomodi zadržava pravo izmjene sadržaja stranica (npr. promjena dizajna, plaćenih dodatnih oglasa, linkova itd.) u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran za eventualne posljedice proizišle iz takvih izmjena. Acomodi zadržava pravo, dopune ili brisanja dijelova prezentacije oglašivača (npr. ukoliko uoči pravopisne pogreške, neadekvatne fotografije ili druge slične nepravilnosti), sve do potpunog brisanja ili trajnog uklanjanja pristupa korisniku (npr. u slučaju ozbiljnog ili kontinuiranog kršenja pravila), bez obaveze da o tome obavijesti korisnika ili da obrazlaže zašto je to učinio.

11. Oglašivač se prije predaje oglasa registrira na Acomodi portal. Oglašivač je dužan voditi brigu o sigurnosti i dostupnosti svojih pristupnih podataka (e-mail adresa i lozinka). Acomodi ne odgovara za slučajeve izgubljene ili zaboravljene lozinke niti je dužan iste obnavljati. Acomodi ne odgovara ni za slučajeve zloupotrebe pristupnih podataka oglašivača ako su nastali kao posljedica lošeg odnosa oglašivača prema takvim podacima (npr. kreiranje jednostavne lozinke ili ustupanje lozinke prijateljima).

12. Oglašavanje smještaja se naplaćuje, u slučaju bilo kakvih izmjena oglašivači će biti pravovremeno obavješteni. Oglašavanje se naplaćuje po važećem cjeniku, o promjenama cijena Acomodi će oglašivače obavjestiti na stranicama gdje se objavljujue trenutno važeči cjenik. Molimo oglašivače da prilikom obnove prikaza oglasa za slijedeće vremensko razdoblje od godinu dana provjere trenutno objavljeni važeči cjenik. Oglasi se mogu izbrisati u svakom trenutku kad to poželi oglašivač. Ako oglas nije plačen za određeno razdoblje Acomodi zadržava pravo brisanja i neprikazivanja oglasa. Acomodi zadržava pravo o promjeni cijena na način povećanje cijena usluga za objavljivanje oglasa ili smanjenje cjena usluga kao i zadržavanja prava odluke Acomodi-a o daljnjem besplatnom oglašavanju. Oglašivač smještaja dozvoljava i dopušta Acomodi-u prihvaćanjem ovih uvjeta mjenjanje cijena ili besplatno oglašavanje bez traženja naknade štete i gubitaka koji mogu nastati promjenom cjena za oglašavanje-smještaja.

S prvim korištenjem acomodi.com, smatra se da ste u cijelosti i u svakom trenutku upoznati sa svim ovim uvjetima, da ih u potpunosti razumijete i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, ako ih ne razumijete molimo vas da napustite stranice Acomodi-a i da ih ne koristite. Za sve nejasnoće i potrebne informacije molimo da se obratite na info@acomodi.com prije nego što nastavite koristiti Acomodi stranice.


Ograničavanje od odgovornosti prema korisnicima oglašivačima:
Acomodi nastoji točno i aktualno objavljivati oglase i sve ostale sadržaje acomodi.com portala. Acomodi ne odgovara za njihovu točnost, izvor odnosno autentičnost objavljenih podataka te njihovu potpunost . Sve sadržaje i oglase ovih stranica posjetitelji koriste na vlastitu odgovornost. To se odnosi i na dio "moja recepcija" acomodi.com portala.
Acomodi nije odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja može proizaći iz pristupa ovim stranicama i korištenju stranica "moja recepcija". To se odnosi prema svim korisnicima acomodi.com portala.
Acomodi ne odgovara za rezervacije, ponude, odgovore oglašivača niti za ostale radnje pružanja usluga iznajmljivača. Oglašivač iznajmljivač sve podatke koje je objavio i poslao sa naših stranica gostima odgovara isključivo on sam bez naše odgovornosti i posredovanja. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu nastalu zabunom ili namjerom, niti korisnicima, niti oglašivačima, niti trećim osobama. Ne odgovaramo niti za kakvu nastalu štetu niti u kojem mogućem obliku.
Acomodi ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju informaciju objavljenu na komercijalnom dijelu stranica. Za točnost, istinitost, autentičnost izvora objavljenog sadržaja i potpunost podataka koje oglašivači i korisnici "moje recepcije" unose odgovaraju isključiivo oni sami i na svoju odgovornost.
Važni dokumenti koji se koristi unutar" moje recepcije" napravljeni su tako da se mogu redoviti snimati na vlastito korisnikovo računalo iz razloga mogućeg gubitka podataka i dokumenata u internet prometu.
Stoga acomodi.com portal ne odgovara ni kojem obliku za gubitak dokumenata ili bilo kojih drugih podataka objavljenih i pohranjenih na serverima koje koristi acomodi.com portal.
Korisnici Acomodi portala prvim korištenjem izjavljuju da su upoznati sa svim opisanim uvjetima poslovanja te prihvaćaju vlastitu odgovornost za eventualnu nastalu štetu, obvezuje se da neće podići tužbu protiv acomodi.com portala niti tražiti bilo kakvu naknadu štete nastalu direktno ili indirektno korištenjem acomodi.com portala.
Lozinke za pristup stranicama kao i lozinke za pristup indirektnom poštanskom mailu-serveru preko pošte unutar moje recepcije korisnici unose na vlastitu odgovornost. Sve usluge se mogu koristiti odvojeno jedna od druge te nisu obaveza za korištenje.
Korisnici prihvaćaju i preuzimaju vlastitu odgovornost za bilo koji oblik zlouporabe njihovih unešenih podataka.
Acomodi portal ne odgovara trećim osobama, drugim portalima ili drugim sudionicima weba i interneta za bilo koje odluke koje su korisnici Acomodi portala odlučili koristi na svoju odgovornost.
Ovim detaljno opisanim uvjetima acomodi.com portal nije dužan odgovarati nikome za bilo koje poteškoće ili nastalu materijalnu ili duhovnu štetu nastalu korištenjem acomodi.com portala.

 


Jamstvo:
- Acomodi portal ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem svih usluga koje se pružaju na Acomodi portalu.
- Acomodi portal ne pruža nikakva jamstva na isporučene web usluge, odnosno usluge koje se nalaze na internetu.
- Kupac je uplatom prihvatio uvjete korištenja i pružanja usluge objavljivanja oglasa objavljene javno na web adresi akomodi.com/uvjeti-koristenja te je suglasan koristiti sve usluge Acomodi portala pod navedenim uvjetima poslovanja vezano uz sadržaj objavljivanja oglasa i svih unesenih podataka koje korisnik koristi za svoju osobnu potrebu i na svoju osobnu odgovornost.
- Kupac usluge iz inozemstva suglasan je koristiti usluge Acomodi portala pod istim uvjetima koji su objavljeni javno na web adresi http://acomodi.com/hr/uvjeti-koristenja - Uvjeti oglašavanja objavljeni su na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Korisnik kupac iz inozemstva je uplatom prihvatio i razumio uvjete korištenja i pružanja usluga Acomodi-a vezano uz sadržaj objavljivanja oglasa i svih unesenih podataka koje korisnik koristi za svoju osobnu upotrebu i na svoju osobnu odgovornost.

 

Vlasništvo i autorska prava:
Svi djelovi ovog oglasnika zaštičeni su autorskim pravima. Svako neovlašteno korištenje sadržaja ili djela sadržaja predstavlja povredu Zakona o autorskim pravima i vlasničkim pravima koje su regulirani posebnim ugovorima. Zabranjeno je korištenje ovih stranica u ilegalne svrhe. Zabranjen je unos bilo kakvog ilegalnog sadržaja. Materijali koji se smiju koristiti: Materijali koji su isključivo za individualnu upotrebu oglašavanja oglašivača smještaja uz poštivanje svih uvjeta korištenja, vlasničkih i autorskih prava Acomodi-a. Korištenje ostalih sadržaja:ostali sadržaji nesmiju se bez prethodnog dopuštenja kopirati ili objavljivati na drugim stranicama i aplikacijama bez prethodne pismene suglasnosti Acomodi-a. Sva dopuštenja pismeno se reguliraju putem posebnih ugovora i dozvola za Acomodi portal od strane Acomodi-a.

© Acomodi.com 2016.